Kontakt

BARRACUDA MOVIE s.r.o.
Lamačská cesta 97 
841 03 Bratislava
IČO: 36 691 798
IČ DPH: SK 20 222 70 349
Zapísaná v OR OS Bratislava 1, odd. Sro, vl. č. 66255/B
Tel.č.: +421 2/330 142 35
E mail: office@barracudamovie.sk